ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОФИС

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОФИС

С нас преместването на Вашия офис става бързо и безболезнено. Ние знаем колко е важно всички мебели и компютри да бъдат преместени внимателно и в срок и имаме своя подход за това:

 1. Задължително идваме на място и правим обстоен оглед и на двата обекта – от който взимаме и към който караме.
 2. Внимателно коментираме с упълномощен човек от вашата фирма всички възникнали въпроси и изговаряме евентуалните трудности.
 3. Описваме имуществото, което трябва да се транспортира.
 4. Разискваме с Вас и уточняваме дали услугата включва опаковане, преместване, опаковки от нашия магазин, разопаковане и подреждане или само някои от услугите, които предлагаме.
 5. Получавате от нас подробна оферта, имената на всички наши служители, които ще работят на Вашия обект и ще транспортират Вашите мебели и компютри.
 6. Уточняваме дали искате допълнително застраховане.
 7. Подписваме договор и приемно – предавателен протокол за всички вещи.
 8. След подписване на договор, детайлно заснемаме всичко преди да започнем да опаковаме и уточняваме кое къде трябва да бъде доставено. Внимателно се етикират всички вещи, компютри и кашони.
 9. Разполагаме с IT специалист, който много внимателно ще разглоби всички компютри и ще ги сглоби на новото място.
 10. При нужда, разглобяваме внимателно вещи, които са непреносими.
 11. Грижливо транспортираме всички Ваши неща.
 12. Разтоварваме, разопаковаме и подреждаме (ако сте избрали всички наши услуги).
 13. Изпращаме Ви с усмивка.

Запитване